TẨY LÔNG

CÁNH TAY DƯỚI HOẶC TRÊN (30 PHÚT): 100,000 VNĐ

TOÀN BỘ CÁNH TAY TRÊN VÀ DƯỚI (50 PHÚT): 200,000 VNĐ

CẲNG CHÂN HOẶC ĐÙI (30 PHÚT): 120,000 VNĐ

TOÀN BỘ CẲNG CHÂN VÀ ĐÙI (60 PHÚT): 240,000 VNĐ

VÙNG NÁCH (15 PHÚT): 80,000 VNĐ

(Rữa sạch, làm dịu và mềm da, bôi sáp, tẩy lông, rửa sạch, gel làm dịu, dưỡng ẩm làm chậm mọc lông)

Dịch vụ khác

TOP